Pages

Tuesday, 26 May 2015

WE REMEMBER THOSE WHO HELPED US TO START 'LUMANA'I MANUIA MO A TAEAO SAMOAN CLASS. E manatua atu Matua Cassidy i le vaiaso taua lenei mo le gagana Samoa. Fa'afetai fo'i i le Pule Aoga o Mrs Stuart ma le Board of Trustees a May Road. Fa'afetai lava.


No comments:

Post a Comment