Pages

Tuesday, 6 June 2017

TALA O LE POLYNESIAN FESTIVAL 2017

TALA O LE POLYNESIAN FESTIVAL 2017

POLYFEST 2017

POLYFEST 2017

POLYFEST BY MILO MILO

LUMANA'I MANUIA MO A TAEAO PERFORM AT POLYFEST 2017

CELEBRATING OUR JOURNEY

ALL LUMANA'I MANUIA MO A TAEAO CHILDREN PERFORM AT POLYFEST 2017

LUMANA'I JOURNEY

LUMANA'I MANUIA MO A TAEAO

O LE TUSIIGA MA LE VALIIGA O LE SIAPO

O LE TAUA

E ILOA LE TEINE SAMOA I LANA

O LO'U TINA - ANNIE

O LE TAIMI O LE TAUA

O LE TAIMI TAUA O LE ESETA

E ILOA LE TAMA MA LE TEINE SAMOA

O LE TAIMI O LE TAUA